logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Ježiš zomrel, aby žil ako zmŕtvychvstalý vo svojich stvoreniach.

Vráťme sa do 18. a 19. storočia: spiritualita netalianskych kláštorov bola silno ovplyvnená duchom sv. Alfonza. Z jeho duchovných synov predovšetkým páter Passerat vniesol do formácie a spirituality mníšok črtu horlivej askézy. Duchovný život prvých redemptoristiek sa vyznačoval horlivosťou v modlitbe, adorácii, obetovaním sa za obrátenie hriešnikov, láskou k tajomstvu vtelenia, krížu a Eucharistii, ako aj úctou k Panne Márii a k sv. Jozefovi. Jedna z prvých sestier napísala: „Redemptoristky sú také malé a také skryté, že ich bude vidno až v nebeskom Jeruzaleme.“ Životy prvých sestier boli veľkým svedectvom svätosti. Medzičasom povesť a sláva Alfonza de Liguori v Cirkvi rástla: v roku 1816 bol vyhlásený za blahoslaveného, v 1839 za svätého a v 1871 za učiteľa Cirkvi, čím rástol aj význam jeho duchovného dedičstva. Zato matka Mária Celesta Crostarosa, ktorej Pán zjavil zámer založiť nový rehoľný inštitút v Cirkvi, zostávala „ukrytou perlou“ a jej spolusestry nepoznali bohatstvo jej duchovných spisov. V roku 1896 si redemptoristky pripomínali 100. výročie narodenia sv. Alfonza, ale jeho súčasníčka Mária Celesta zostala nepovšimnutá. Až v rokoch po Druhom vatikánskom koncile bolo nanovo objavené bohatstvo jej duchovného odkazu, z ktorého prvé redemptoristky nemali možnosť čerpať. Mária Celesta bola v prvých dvoch storočiach existencie Rehole najsvätejšieho Vykupiteľa známa iba v kláštore a meste Foggia.

mcscalaspirspolpov

lucia

Sestra Lucia

...každý deň kráčam po vyšliapanom chodníku k "studni", ktorou je otvorené srdce Boha na kríži.... To srdce preteká láskou, ktorá mení môj život.... Boh sa stal smädným, aby uhasil smäd mojej duše!

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234